0-2806-8885-7, 0-2106-3524 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

โปรแกรมคู่รัก

โปรแกรมคู่รัก

เหมาะสำหรับคู่รักที่กำลังจะแต่งงาน หรือเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร

โปรแกรม 5 คู่รัก 

รายการตรวจ

  1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์(Physical Examination)
  2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC)
  3. ตรวจปัสสาวะ(Urine Analysis)
  4. ตรวจหาหมู่เลือด(ABO Group , Rh Group)
  5. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี(HBsAg)
  6. ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบี(HBsAb)
  7. ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์(Anti HIV)
  8. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส(VDRL)
  9. ตรวจเลือดดูชนิดฮีโมโกลบิน ภาวะโรคธาลัสซิเมีย  ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคโลหิตจาง ที่สามารถติดต่อทางพันธุกรรมได้ (Hemeglobin  Typing)

    ราคา 1,900 บาท 

    จูงมือคู่รักมาตรวจพร้อมกัน 2 ท่าน
    เหมาจ่ายราคา 3,600 บาท 

    พร้อมรับ   - บัตรส่วนลด 10%   - อาหารว่าง   - สมุดบันทึกผลตรวจสุขภาพ

    การเตรียมตัว : สามารถตรวจได้เลย ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 0-2806-8885-7 , 0-2106-3524

    Line : @boonyavej