0-2806-8885-7, 0-2106-3524 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

ตรวจการคัดกรองโรคมะเร็ง

ตรวจการคัดกรองโรคมะเร็ง

ตรวจคัดกรองมะเร็ง เพื่อสืบค้นหาโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และทำการรักษา

การตรวจคัดกรองมะเร็ง หรือสืบค้นหาโรคเป็นวิธีการตรวจหาโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรก (Early Detection) และยังไม่มีอาการ

โดยท่านสามารถเลือกตรวจเป็นชุด ตามรายการดังนี้ :


1. โปรแกรมตรวจการคัดกรองโรคมะเร็ง (Cancer Screening Program) 

ราคา 1,065 บาท 


2. ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ,ตรวจไวรัสตับอักเสบ และตรวจการทำงานของตับ

ราคา 1,375 บาท 


3. ตรวจคัดกรองมะเร็งทางเดินอาหาร อย่างละเอียด

ราคา 680 บาท

พร้อมรับ  - บัตรส่วนลด 10%  - สมุดบันทึกผลตรวจสุขภาพ  

การเตรียมตัว : สามารถตรวจได้เลย ไม่ต้องงดน้ำ  งดอาหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 0-2806-8885-7 , 0-2106-3524

Line :@boonyavej