0-2806-8885-7, 0-2106-3524 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

แฮนด์ คลีนซิ่ง สเปรย์ (Hand Cleansing Spray)

แฮนด์ คลีนซิ่ง สเปรย์ (Hand Cleansing Spray)

HAND CLEASING SPRAY ผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ

แฮนด์ คลีนซิ่ง สเปรย์ HAND CLEANSING SPRAY

(ความเข้มข้นแอลกอฮอล์ 76 % v/v)

วิธีใช้ : พ่นใส่มือ 1-2 ครั้ง ทาและถูมือไปมาให้ทั่วจนระเหยไปหมด

ราคา 69  บาท  ขนาด 20 ml.

ราคา  89  บาท  ขนาด 50 ml.