0-2806-8885-7, 0-2106-3524 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

การตรวจอัลตร้าซาวนด์ (Ultrasound)

การตรวจอัลตร้าซาวนด์ (Ultrasound)
การนำคลื่นเสียงความถี่สูงมาใช้ประโยชน์ในการตรวจอวัยวะต่างๆของร่างกาย

การตรวจอัลตร้าซาวนด์ (Ultrasound)

คือ การนำคลื่นเสียงความถี่สูงมาใช้ประโยชน์ในการตรวจอวัยวะๆ ของร่างกาย

ข้อบ่งชี้ในการตรวจอัลตร้าซาวด์

1.  การตรวจอัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen) เป็นการตรวจดูอวัยวะภายในช่องท้องส่วนบน เพื่อดูความผิดปกติของ ตับ ไต ม้าม ถุงน้ำดี ตับอ่อน กระเพาปัสสาวะ ไส้ติ่ง เป็นต้น

การเตรียมตัว :  ควรงดน้ำ-งดอาหาร 6-8 ชั่วโมง

2.  การตรวจอัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen) เป็นการตรวจดูอวัยวะภายในช่องท้องส่วนล่างเพื่อดูความผิดปกติของ รังไข่ มดลูก  ต่อมลูกหมาก ไส้ติ่ง หรือก้อนเนื้องอกในอุ้งเชิงกราน    ซึ่งจะสามารถเห็นได้ดี ถ้ากระเพาะปัสสาวะมีน้ำอยู่เต็ม

การเตรียมตัว : ไม่ต้องงดน้ำ-งดอาหาร แต่ควรดื่มน้ำมากๆ แล้วกลั้นปัสสาวะไว้จนกว่าจะตรวจเสร็จ

3.  การตรวจอัลตร้าซาวนด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen) เป็นการตรวจดูอวัยวะภายในของช่องท้องทั้งหมดเพื่อดูกความผิดปกติของ ตับ ตับอ่อน ม้าม ถุงน้ำดี รังไข่ ต่อมลูกหมาก กระเพาปัสสาวะ ไส้ติ่ง เป็นต้น

การเตรียมตัว : ควรงดน้ำ-งดอาหาร 6-8 ชั่วโมง และกลั้นปัสสาวะ

อัตราค่าบริการ

รายการ ราคา
1.อัลตร้าซาวนด์ไต (U/S KUB) 1,800
2.อัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนล่าง (U/S Lower Abdomen) 1,800
3.อัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen) 1,800
4.อัลตร้าวซาวนด์ช่องท้องทั้งหมด (U/S Whole Abdomen) 2,900

 *ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการผู้ป่วยนอก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  โทร. 0-2806-8885-7 , 0-2106-3524

Line : @boonyavej